Sierra přestavuje nový přesný termický hmotnostní průtokoměr

Seznamte se s průtokoměrem QuadraTherm 640i/780i

Firma Sierra Instruments uvádí na trh nový průtokoměr QuadraTherm 640i/780i , který představuje skutečný průlom v technologii výroby termických hmotnostních průtokoměrů. Díky moderní konstrukci snímací části a „mozku“ přístroje iTherm dosahuje model 780i (pro vestavbu do potrubí) pro vzduch přesnosti ±0,5% z měřené hodnoty při průtocích nad 50% maximálního měřicího rozsahu, což ho činí nejpřesnějším termickým hmotnostním průtokoměrem pro průmyslové použití.

Srdcem průtokoměrů 640i / 780i je revoluční patentovaná snímací část QuadraTherm a příslušná sada adaptivních řídicích algoritmů iTherm™. Tradiční termické hmotnostní průtokoměry mají dva snímače – jeden pro teplotu a druhý pro rychlost, QuadraTherm obsahuje snímače čtyři – tři přesné platinové snímače teploty a jeden patentovaný suchý snímač rychlosti DrySense, který díky patentovanému způsobu výroby dosahuje mimořádné přesnosti a dlouhodobé stability.

Zlepšení výkonu, které nikdy dříve nebylo možné, je dosaženo tak, že technologie QuadraTherm odděluje nucenou konvekci (tj. rozhodující proměnnou při měření hmotnostního průtoku plynů) pomocí výpočtu a následného vyloučení nežádoucích složek přenosu tepla – např. teplo odvedené tělesem snímací části přístroje – které jsou jednou z hlavních příčin způsobujících chyby měření. Díky tomu získá uživatel skutečnou hodnotu hmotnostního průtoku a mimořádnou přesnost měření.

QuadraTherm a iTherm řeší podmínky prvního termodynamického zákona pro každý datový bod hmotnostního průtoku. Přístroj měří a vypočítává teplo odvedené tělesem snímací části a všechny další nežádoucí tepelné ztráty, odečítá je a pak vypočte přesnou hodnotu hmotnostního průtoku plynu ze zbývající složky nucené konvekce.

Výsledkem je zásadně odlišný výpočet hmotnostního průtoku plynu, který bere v úvahu všechny existující proměnné pro mimořádně přesné, stabilní a spolehlivé měření hmotnostního průtoku.

“Jsme na tento výrobek velmi pyšní, protože bude mít významný vliv na trh s termickými hmotnostními průtokoměry. Za použití stávajících technologií nemohly termické hmotnostní průtokoměry nikdy dosáhnout přesnosti ± 0,5% z měřené hodnoty. Po 40 let zkušeností a úsilí věnovaného zdokonalování této měřicí metody přicházíme se skutečnou změnou technologie termických hmotnostních průtokoměrů,“ řekl Matt Olin, generální ředitel firmy Sierra Instruments.

Díky Dial-A-Pipe™ může zákazník přemístit průtokoměr do jiného potrubí a zadat přístroji nové parametry. Díky Dial-A-Gas® je možno bez rekalibrace změnit měřený plyn.

Firma Sierra vytvořila knihovnu iTherm Gas Library, ve které jsou uloženy pro jednotlivé plyny záznamy obsahující všechny údaje potřebné pro výpočet termodynamických a transportních vlastností plynů nebo jejich směsí v závislosti na provozní teplotě a tlaku.

Momentálně knihovna obsahuje 18 plynů a jejich směsí a každý den se neustále doplňuje a zpřesňuje. Kromě toho jsou miliony údajů shromážděny pokaždé, když je metrologická laboratoř firmy Sierra použita pro vyladění přístroje k vyššímu výkonu a přesnosti. V budoucnu můžete očekávat, že Váš QuadraTherm bude prostřednictvím internetu doplněn o stovky nových datových sad.

Pro zákazníky, kteří oceňují výhody termických hmotnostních průtokoměrů – velké měřicí rozpětí, velmi nízkou tlakovou ztrátu, žádné pohybující se součásti, přizpůsobivost aplikaci, přímé měření hmotnostního průtoku – nyní nabízíme maximální přesnost měření u nové řady průtokoměrů QuadraTherm.

Průtokoměr QuadraTherm se dodává ve dvou provedeních: jako zásuvný model 640i a jako model 780i pro vestavbu do potrubí se zabudovaným usměrňovačem průtoku. Přístroje řady QuadraTherm obsahují mimořádně stabilní snímač rychlosti DrySense a mohou kromě hmotnostního průtoku měřit také teplotu a tlak (na přání) inertních a hořlavých nekondenzujících čistých plynů a jejich směsí.

Přechod na Microsite k přístroji QuadraTherm

Dokumentace k přístroji