Flat-TrakTM Model 780S

Termické hmotnostní průtokoměry s usměrňovačem průtoku

780

Průtokoměr Flat-Trak® Model 780S usnadňuje montáž v aplikacích s příliš krátkými rovnými úseky před a za přístrojem. Přístroj je vybaven mřížkovým usměrňovačem průtoku, který eliminuje narušení rychlostního profilu, víry a rozvrstvení teplot měřeného plynu. Tím se snižují potřebné rovné úseky před a za přístrojem na minimum (3xDN před snímačem). Výsledkem je úspora nákladů na montáž.

Tento průtokoměr je dodáván se známým software firmy Sierra Smart Electronics Package (SIP) pro programování a diagnostiku přístroje. Model 780S má velmi nízkou tlakovou ztrátu a velké měřicí rozpětí. Je schválen podle směrnice ATEX, CE a PED. Model 780S se dodává ve světlostech DN6 až DN200 s připojením NPT, Buttweld nebo přírubami. Větší světlosti jsou k dispozici na požádání. Chyba měření je ±1% z měřené hodnoty plus ±0,5% z měřicího rozsahu s opakovatelností ±0,2% z rozsahu.

Tento průtokoměr je optimalizován např. pro velmi přesné a spolehlivé měření hmotnostního průtoku metanu, oxidů dusíku, fluorouhlovodíků, oxidu uhličitého a dalších „skleníkových“ plynů. Také se často využívá v elektrárnách, kompresorových stanicích a kotelnách. Díky usměrňovači průtoku je rovněž vhodný pro všechny aplikace, kde není k dispozici dostatečně dlouhé rovné potrubí.

 

Parametry

  • Přesnost: ± 1% z měřené hodnoty plus ±0,5% z měřicího rozsahu
  • Robustní konstrukce z korozivzdorné oceli
  • Zabudovaný usměrňovač průtoku
  • Programování a diagnostika na místě
  • Možnost výměny senzoru
  • Měření téměř všech plynů

Dokumentace k přístroji zde