Cal=Trak SL-800

Kalibrátor pro plyny

800

Cal=Trak™ SL-500 je přenosný etalon pro kalibraci hmotnostních a objemových průtokoměrů a regulátorů pro plyny. Jedná se o přesný (±0,35% z měřené hodnoty) a spolehlivý přístroj se snadnou obsluhou a minimálními nároky na údržbu. Tyto robustní přístroje se uplatní v procesu výroby, zkoušení, ověřování nebo rekalibrace průtokoměrů, regulátorů a dalšího zařízení.

Velkého měřicího rozpětí od 5 Nml/min do 46 Nl/min je dosaženo pomocí tří vyměnitelných měřicích válců, které takto pokryjí větší měřicí rozsah při minimálních pořizovacích nákladech. Rovněž je možno zakoupit jen jeden válec a ostatní dokoupit později. Cal=Trak je primární etalon navázaný na NIST, vyráběný podle přísných požadavků ISO 17025 a schválený podle evropských norem (CE).

Cal=Trak umožňuje záznam dat, digitální komunikaci, přerušovaný nebo spojitý provoz a řadu dalších funkcí. Přístroj je automatizován a vyžaduje pro svou obsluhu jen minimální zaškolení. Uplatní se v metrologických aplikacích, plynové chromatografii, výrobě polovodičů, medicíně a farmacii a v mnoha dalších aplikacích.

 

Parametry přístroje

  • Neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné materiály
  • Chyba měření 0,35% z měřené hodnoty
  • Měřicí rozsah od 5 Nml/min do 46 Nl/min
  • Příznivá cena
  • Přenosný, napájení z baterií
  • Rychlost odečtu měřené hodnoty 1 až 15 sekund
  • Vhodný pro většinu plynů, které nejsou agresivní
  • Kalibrace navázaná na NIST
  • Vyráběn podle ISO 17025 a schválen dle evropských norem (CE)

Dokumentace k přístroji zde