Side-Trak® Model 840

Analogový termický regulátor hmotnostního průtoku pro přesné měření

840

Pro přesné a spolehlivé měření a regulaci hmotnostního průtoku plynů použijte náš termický hmotnostní regulátor Side-Trak. Při měření téměř všech čistých plynů a jejich směsí s minimální tlakovou ztrátou - včetně plynů jedovatých, hořlavých a agresivních – se můžete spolehnout na model 840.

Side-Trak se používá zejména pro řízení procesů, zjišťování úniků, distribuční sítě a vědecko-výzkumné aplikace po celém světě.

 

Parametry přístroje

  • Chyba měření ±1,0% z rozsahu
  • Měřicí rozsahy od 0...9 Nml/min do 0...460 Nl/min
  • Přímé měření hmotnostního průtoku
  • Provedení z korozivzdorné oceli 316
  • Rychlá odezva (1 sekunda)
  • Kalibrace primárními etalony navázanými na NIST
  • Schválen dle evropských norem (CE)

Dokumentace k přístroji zde