Steel-Mass® Model 640S

Zásuvné termické hmotnostní průtokoměry

640

Přesné měření hmotnostního průtoku plynů ve velkém měřicím rozpětí je důležitou součástí řady průmyslových procesů. Potřebujete-li přenosný analogový nebo digitální zásuvný průtokoměr pro potrubí nebo kanály (až do DN 1800), zvolte Steel-Mass® Model 640S.

Sierra, přední světový výrobce termických hmotnostních průtokoměrů a regulátorů, doporučuje model 640S pro měření průtoku stlačeného vzduchu, vzduchu pro aeraci, pro spalovací procesy, průtok zemního plynu, měření „skleníkových“ plynů, skládkového plynu a mnoho dalších aplikací.

Tento průtokoměr je dodáván se známým software firmy Sierra Smart Electronics Package (SIP) pro programování a diagnostiku přístroje. Model 640S má velmi nízkou tlakovou ztrátu a velké měřicí rozpětí (100:1). Je schválen podle směrnice ATEX, CE a PED. Chyba měření je ±1% z měřené hodnoty plus ±0,5% z měřicího rozsahu s opakovatelností ±0,2% z rozsahu.

 

Parametry

  • Přesnost: ± 1% z měřené hodnoty plus 0,5% z rozsahu
  • Robustní konstrukce z korozivzdorné oceli 316
  • Různá provozní připojení (včetně možnosti výměny senzoru za provozu)
  • Programování a diagnostika na místě
  • Na přání vysokoteplotní provedení (až 400°C)
  • Na přání s profukem (samočištění)

Dokumentace k přístroji zde