Sierra Instruments přestavuje novinku pro směsi plynů

Díky novince qMix není při změně složení měřeného plynu nutno posílat průtokoměr do výrobního závodu k rekalibraci

Od března 2015 jsou všechny termické hmotnostní průtokoměry QuadraTherm 640i/780i firmy Sierra Instruments vybaveny novým programovým balíčkem pro měření směsí plynů.

Unikátní qMix umožňuje uživateli zadat parametry vlastního plynu nebo směsi plynů a na místě tak kompenzovat změny ve složení měřeného média. Hlavní výhoda spočívá v tom, že již není nutno při změně složení měřeného plynu nebo směsi plynů zasílat průtokoměr do výrobního závodu k rekalibraci.

Podívejte se, jak qMix pracuje (v angličtině)

Hlavní výhody pro zákazníka

Programový balíček qMix umožňuje:

  • Nastavení složení na místě, zachování přesnosti měření i při změně složení plynu nebo směsi plynů
  • Vynechání nákladné kalibrace – po instalaci programu qMix již není při změně složení měřeného média nutno přístroj zasílat do výrobního závodu k rekalibraci
  • Zdarma vytvářet nové nebo nahrávat již vytvořené směsi plynů do přístroje
  • Ukládat směsi plynů vytvořené nebo používané uživatelem do jeho vlastní databáze pro další využití
  • Nahrávat aktualizované parametry směsí plynů z centrální databáze firmy Sierra Instruments

Termické hmotnostní průtokoměry se tradičně využívaly pro měření plynů nebo směsí plynů, jejichž složení a vlastnosti se neměnily. V řadě průmyslových aplikací, např. při měření průtoku bioplynu, se skutečné složení od kalibrovaného často liší. Při změně složení plynu dochází ke snížení přesnosti měření. Jediným řešením bylo do nedávna zaslání přístroje do výrobního závodu k rekalibraci. S novým programovým balíčkem qMix to již není nutné, protože složení plynu lze změnit přímo v místě aplikace.

Dokumentace k přístroji

Nové certifikáty a komunikační protokoly pro termický hmotnostní průtokoměr QuadraTherm®

Profibus DP, HART, schválení ATEX, IECEx a cFMUS

Dovolujeme si Vám oznámit, že od října 2014 jsou termické hmotnostní průtokoměry QuadraTherm® 640i a 780i k dispozici s komunikačním rozhraním HART a Profibus DP. Příslušné certifikáty potvrzují plnou kompatibilitu přístrojů jak s komunikačním protokolem HART, tak s protokolem Profibus DP. Tyto nové možnosti komunikace usnadní začlenění našich přístrojů zejména do aplikací ve vodním hospodářství a těžkém průmyslu. Díky komunikačnímu protokolu má uživatel snadnější přístup ke všem měřeným hodnotám a programovatelným parametrům přístroje. Protokoly HART a Profibus DP tak dále rozšiřují již existující možnosti komunikace průtokoměrů QuadraTherm (Modbus RTU, Foundation Fieldbus, a BACnet).

Kompletní přehled možností digitální komunikace (v angličtině) přístrojů firmy Sierra instruments.

Od června 2014 jsou termické hmotnostní průtokoměry QuadraTherm® 640i a 780i schváleny pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu podle cFMus (USA a Kanada), ATEX (Evropská unie) a IECEx (mezinárodní). Tím se pro ně otevírají další možnosti aplikace, zejména v chemickém a petrochemickém průmyslu a v úpravnách odpadních vod.

cFMus

Class I, Division 1, Groups B,C, D
Rozsah provozních teplot: -40°C ... +200°C
T3C Ta = -40°C ... +60°C
Typ 4x

ATEX a IECEx

II 2 G Ex d IIC T3 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T200°C Db
Ta = -20°C ... + 60°C
Rozsah provozních teplot: -40°C ... +200°C

Dokumentace k přístroji

Sierra přestavuje nový přesný termický hmotnostní průtokoměr

Seznamte se s průtokoměrem QuadraTherm 640i/780i

Firma Sierra Instruments uvádí na trh nový průtokoměr QuadraTherm 640i/780i , který představuje skutečný průlom v technologii výroby termických hmotnostních průtokoměrů. Díky moderní konstrukci snímací části a „mozku“ přístroje iTherm dosahuje model 780i (pro vestavbu do potrubí) pro vzduch přesnosti ±0,5% z měřené hodnoty při průtocích nad 50% maximálního měřicího rozsahu, což ho činí nejpřesnějším termickým hmotnostním průtokoměrem pro průmyslové použití.

Srdcem průtokoměrů 640i / 780i je revoluční patentovaná snímací část QuadraTherm a příslušná sada adaptivních řídicích algoritmů iTherm™. Tradiční termické hmotnostní průtokoměry mají dva snímače – jeden pro teplotu a druhý pro rychlost, QuadraTherm obsahuje snímače čtyři – tři přesné platinové snímače teploty a jeden patentovaný suchý snímač rychlosti DrySense, který díky patentovanému způsobu výroby dosahuje mimořádné přesnosti a dlouhodobé stability.

Zlepšení výkonu, které nikdy dříve nebylo možné, je dosaženo tak, že technologie QuadraTherm odděluje nucenou konvekci (tj. rozhodující proměnnou při měření hmotnostního průtoku plynů) pomocí výpočtu a následného vyloučení nežádoucích složek přenosu tepla – např. teplo odvedené tělesem snímací části přístroje – které jsou jednou z hlavních příčin způsobujících chyby měření. Díky tomu získá uživatel skutečnou hodnotu hmotnostního průtoku a mimořádnou přesnost měření.

QuadraTherm a iTherm řeší podmínky prvního termodynamického zákona pro každý datový bod hmotnostního průtoku. Přístroj měří a vypočítává teplo odvedené tělesem snímací části a všechny další nežádoucí tepelné ztráty, odečítá je a pak vypočte přesnou hodnotu hmotnostního průtoku plynu ze zbývající složky nucené konvekce.

Výsledkem je zásadně odlišný výpočet hmotnostního průtoku plynu, který bere v úvahu všechny existující proměnné pro mimořádně přesné, stabilní a spolehlivé měření hmotnostního průtoku.

“Jsme na tento výrobek velmi pyšní, protože bude mít významný vliv na trh s termickými hmotnostními průtokoměry. Za použití stávajících technologií nemohly termické hmotnostní průtokoměry nikdy dosáhnout přesnosti ± 0,5% z měřené hodnoty. Po 40 let zkušeností a úsilí věnovaného zdokonalování této měřicí metody přicházíme se skutečnou změnou technologie termických hmotnostních průtokoměrů,“ řekl Matt Olin, generální ředitel firmy Sierra Instruments.

Díky Dial-A-Pipe™ může zákazník přemístit průtokoměr do jiného potrubí a zadat přístroji nové parametry. Díky Dial-A-Gas® je možno bez rekalibrace změnit měřený plyn.

Firma Sierra vytvořila knihovnu iTherm Gas Library, ve které jsou uloženy pro jednotlivé plyny záznamy obsahující všechny údaje potřebné pro výpočet termodynamických a transportních vlastností plynů nebo jejich směsí v závislosti na provozní teplotě a tlaku.

Momentálně knihovna obsahuje 18 plynů a jejich směsí a každý den se neustále doplňuje a zpřesňuje. Kromě toho jsou miliony údajů shromážděny pokaždé, když je metrologická laboratoř firmy Sierra použita pro vyladění přístroje k vyššímu výkonu a přesnosti. V budoucnu můžete očekávat, že Váš QuadraTherm bude prostřednictvím internetu doplněn o stovky nových datových sad.

Pro zákazníky, kteří oceňují výhody termických hmotnostních průtokoměrů – velké měřicí rozpětí, velmi nízkou tlakovou ztrátu, žádné pohybující se součásti, přizpůsobivost aplikaci, přímé měření hmotnostního průtoku – nyní nabízíme maximální přesnost měření u nové řady průtokoměrů QuadraTherm.

Průtokoměr QuadraTherm se dodává ve dvou provedeních: jako zásuvný model 640i a jako model 780i pro vestavbu do potrubí se zabudovaným usměrňovačem průtoku. Přístroje řady QuadraTherm obsahují mimořádně stabilní snímač rychlosti DrySense a mohou kromě hmotnostního průtoku měřit také teplotu a tlak (na přání) inertních a hořlavých nekondenzujících čistých plynů a jejich směsí.

Přechod na Microsite k přístroji QuadraTherm

Dokumentace k přístroji

Nový hmotnostní regulátor Smart-Trak 140 s velmi nízkou tlakovou ztrátou

Sierra Instruments, přední světový výrobce průtokoměrů, uvádí na trh nový regulátor hmotnostního průtoku SmartTrak® 140 s mimořádně nízkou tlakovou ztrátou pro náročné aplikace, ve kterých je minimální tlaková ztráta hlavním předpokladem pro úsporu nákladů a efektivnost celého procesu.

SmartTrak 140 může regulovat průtoky plynu do 500 Nl/min s tlakovou ztrátou jen 310 mbar, zatímco srovnatelné přístroje na trhu mají obvykle tlakovou ztrátu kolem 1700 mbar.

SmartTrak 140 dosahuje přesnosti ± 1,0% z měřicího rozsahu a opakovatelnosti ± 0,2% z měřicího rozsahu, těleso snímače je vyrobeno z korozivzdorné oceli 316. Přístroj kombinuje osvědčený patentovaný laminarizační člen (používaný u modelů řady 100) a regulační ventil s velkou hodnotou koeficientu průtoku Cv (známý z modelu SideTrak® 840) pro přesnou regulaci při nízké tlakové ztrátě. Díky tomu vznikl regulátor s nejnižší tlakovou ztrátou na trhu za relativně příznivou cenu.

Model 140 rovněž obsahuje patentovanou technologii Dial-A-Gas® umožňující nastavení nuly, rozsahu a měřicího rozpětí nezávisle až pro 10 různých plynů přímo na místě. Díky ručnímu nebo integrovanému modulu Pilot může být programování přístroje ještě jednodušší.

Podrobnosti o přístroji Smart-Trak 140

Hmotnostní regulátor Sierra Smart-Trak 50 je nyní k dispozici v provedení z korozivzdorné oceli a pro průtoky až do 186 Nl/min

Sierra Instruments, přední světový výrobce průtokoměrů, nyní nabízí nové provedení oceněného hmotnostního regulátoru Smart-Trak® 50 z korozivzdorné oceli 316 a také provedení pro rozšířený rozsah průtoků až do 186 Nl/min.

Hmotnostní regulátor s rozšířeným rozsahem je určen zejména výrobcům OEM zařízení, kteří potřebují přístroj s vyšší kapacitou za příznivou cenu. Hliníkové provedení přístroje pak má cenu ještě nižší.

Řada 50 je založena na stejném senzoru LFE a technologii ventilu jako vlajková loď firmy Sierra – řada Smart-Trak 100. Řada 50 dosahuje přesnosti ± 1,5% z měřicího rozsahu pro téměř všechny běžné plyny při výrobě polovodičů a pro nosné plyny. Výkonný a přizpůsobivý regulační ventil bez tření přístroj odlišuje od konkurenčních výrobků především minimální netěsností při opakovatelnosti ± 0,25%.

Součástí základní strategie firmy Sierra je i názor, že pouze senzor s maximálním výkonem může tvořit základ vynikajícího hmotnostního regulátoru. Namísto senzorů CMOS a MEMS využívá firma Sierra propracovaný kapilární senzor z korozivzdorné oceli 316L s navinutou platinou, který zaručuje maximální spolehlivost, opakovatelnost a přesnost měření.

Přístroje řady Smart-Trak 50 se pružně přizpůsobí Vaší aplikaci a mají intuitivní ovládání. Mají k dispozici analogové i digitální vstupy a výstupy. V místě instalace je možno provést drobné úpravy nastavení nuly a měřicího rozsahu a tak přístroj lépe přizpůsobit skutečným provozním podmínkám.

Podrobnosti o přístroji Smart-Trak 50

Dokumentace k přístroji

Sierra představuje průtokoměr pro měření chlóru

Nový termický hmotnostní průtokoměr Chlorine-Trak™ 760S firmy Sierra Instruments byl vyvinut speciálně pro přesné a efektivní měření hmotnostního průtoku zejména v aplikacích na čistírnách odpadních vod (vstřikování chlóru).

Vzhledem k agresivitě chlóru (zejména vlhkého) představovalo hledání ekonomicky přijatelného řešení této aplikace velkou výzvu. Výsledkem je snímač vyrobený z materiálu Kynar® (polyvinylidenfluorid PVDF). Tento materiál má vynikající korozní a chemickou odolnost za běžných i vyšších teplot. PVDF je rovněž tvarově stabilní, mechanicky pevné a odolné vůči abrazi.

Chlorine-Trak měří přímo hmotnostní průtok chlóru bez nutnosti tlakové a teplotní kompenzace. Poskytuje dostatečnou korozní odolnost a přesnost měření za příznivou cenu.

Průtokoměr 760S o světlosti DN 100 (4“) měří chlór v rozsahu do 280 Nl/min s přesností ± 5% z měřicího rozsahu s poměrem maxima k minimu 100:1. Senzor je vyroben z materiálu Hastelloy® C-127. Hastelloy C je obzvlášť odolný vůči důlkové a trhlinové korozi a často používá pro aplikace v agresivním prostředí.

Průtokoměr Sierra 760S je vybaven digitálním displejem zobrazujícím okamžitý a celkový průtok, analogovým výstupem 4-20 mA a na přání digitálním rozhraním MODBUS RTU pro snadnou integraci do systémů PLC/DAQ. Software Smart Interface™ poskytuje uživateli možnost ověřit výkon přístroje a upravit nastavení průtokoměru v místě aplikace.

Podrobnosti o přístroji Chlorine-Trak 760S

Dokumentace k přístroji

Hmotnostní regulátor Sierra Smart-Trak® 50 získal Industry Innovation Award

Hmotnostní regulátor pro plyny Smart-Trak® 50 firmy Sierra Instruments byl vybrán čtenáři časopisu Flow Control Magazine jako vítěz Product Innovation Award. Jedná se již o pátý přístroj firmy Sierra Instruments oceněný čtenáři časopisu Flow Control Magazine za inovační technologii.

"Nedokázal bych to bez podpory skvělého týmu firmy Sierra,” říká Matthew J. Olin, prezident firmy Sierra Instruments. “Díky snížení počtu součástí nové řady Sierra 50 o téměř 40 procent, automatické kalibraci a převodům a prověřenému dodavatelskému řetězci se nám daří nabízet kvalitu a výkon řady Smart-Trak za cenu příznivou pro aplikace OEM."

Vítězný hmotnostní regulátor obsahuje unikátní patentovaný dokonale lineární senzor LFE z korozivzdorné oceli 316L s navinutou platinou a ventil využívající závěsnou technologii bez tření. Je vhodný pro měření téměř všech čistých plynů. Na rozdíl od jiných hmotnostních průtokoměrů a regulátorů umožňuje linearita senzoru řady 50 nastavení nuly a maxima rozsahu v místě aplikace a není nutno provádět rekalibraci přístroje, což je pro OEM aplikace velmi důležité.

Průtokoměry řady 50 měří v rozsahu 0 až 46 Nl/min s přesností ± 1,5% z měřicího rozsahu a opakovatelností ± 0,25% z měřicího rozsahu. Jsou vybaveny jak analogovými, tak digitálními (RS-232 a RS-485) výstupy a na přání i displejem a dvěma konektory DB9 na bocích krytu, které usnadňují elektrické připojení.

Podrobnosti o přístroji Smart-Trak 50

Dokumentace k přístroji

 

Dokumentace k přístroji zde