Sierra Instruments přestavuje novinku pro směsi plynů

Díky novince qMix není při změně složení měřeného plynu nutno posílat průtokoměr do výrobního závodu k rekalibraci

Od března 2015 jsou všechny termické hmotnostní průtokoměry QuadraTherm 640i/780i firmy Sierra Instruments vybaveny novým programovým balíčkem pro měření směsí plynů.

Unikátní qMix umožňuje uživateli zadat parametry vlastního plynu nebo směsi plynů a na místě tak kompenzovat změny ve složení měřeného média. Hlavní výhoda spočívá v tom, že již není nutno při změně složení měřeného plynu nebo směsi plynů zasílat průtokoměr do výrobního závodu k rekalibraci.

Podívejte se, jak qMix pracuje (v angličtině)

Hlavní výhody pro zákazníka

Programový balíček qMix umožňuje:

  • Nastavení složení na místě, zachování přesnosti měření i při změně složení plynu nebo směsi plynů
  • Vynechání nákladné kalibrace – po instalaci programu qMix již není při změně složení měřeného média nutno přístroj zasílat do výrobního závodu k rekalibraci
  • Zdarma vytvářet nové nebo nahrávat již vytvořené směsi plynů do přístroje
  • Ukládat směsi plynů vytvořené nebo používané uživatelem do jeho vlastní databáze pro další využití
  • Nahrávat aktualizované parametry směsí plynů z centrální databáze firmy Sierra Instruments

Termické hmotnostní průtokoměry se tradičně využívaly pro měření plynů nebo směsí plynů, jejichž složení a vlastnosti se neměnily. V řadě průmyslových aplikací, např. při měření průtoku bioplynu, se skutečné složení od kalibrovaného často liší. Při změně složení plynu dochází ke snížení přesnosti měření. Jediným řešením bylo do nedávna zaslání přístroje do výrobního závodu k rekalibraci. S novým programovým balíčkem qMix to již není nutné, protože složení plynu lze změnit přímo v místě aplikace.

Dokumentace k přístroji